Gnadendorf, © Gemeinde Gnadendorf

Obec Gnadendorf

Farní kostel ve stylu vrcholného baroka

Po Niederleis je Gnadendorf druhou obcí na Svatojakubské cestě oblasti Weinviertel, která leží na úpatí kopce Buschberg.

Přibližně 48 km² velké území obce Gnadendorf leží stejně jako Niederleis na úpatí Buschbergu a tvoří jej sedm katastrálních obcí.

Rozmanitá krajina a místo vykopávek

Okolní vegetace se vyznačuje podhůřím Buschbergu a je pro ni tedy charakteristická suchá tráva. Ve Gnadendorfu byl při výkopových pracích nalezen hrob maďarského jezdce, který pochází z doby kolem roku 960 n.l. Ve Wenzersdorfu bylo během stavby silnice nalezeno více než 90 stříbrných mincí z 16. století.

Farní kostel

Farní kostel s výzdobou ve slohu vrcholného baroka v obci Gnadendorf je zasvěcen Janu Křtiteli, který vybízel svým poselstvím v poušti k tomu, abychom připravili cestu na příchod Boha. Na cestě několikrát potkáte i sv. Kolomana, patrona Eichenbrunnu, který byl na své pouti do Svaté země v 11. století v Stockerau považován za špióna a proto byl oběšen.

Gnadendorf