Ladendorf, © Weinviertel Tourismus / Mandl

Městys Ladendorf

Kostely a kaple z nejrůznějších epoch

Na cestě po Svatojakubské cestě se mezi Mistelbachem a Asparn/Zaya dostanete do obce Ladendorf.

Svatojakubská cesta oblasti Weinviertel se dotýká území obce Ladendorf na zalesněném hřebeni lesa Ladendorfer Wald, který představuje východní výběžek hor Leiser Berge. Odtud můžete dobře přehlédnout celou obec.

Čas k rozjímání 

V obci se nachází tři farní kostely a několik kapliček z různých stavebních epoch: od pozdně románské síňové stavby, kostela v Grafensulzu zasvěceného sv. Jiljí přes barokní kostely sv. Mikuláše v Herrnleisu a sv. Ondřeje v Ladendorfu až po novostavbu farního kostela, který byl postaven v roce 1950. Na historii stavby navazují dva soudobé prvky, hlavní oltář provedený skleněnou technikou od prof. Heinze Ebnera ve farním kostele v Ladendorfu a meditační cesta od Heinze Cibulky, která vede ke smírčímu kříži (Friedenskreuz), který se nachází na nejvyšším bodě obce Ladendorf.

Stojí za vidění v Ladendorfu

Kromě toho naučná stezka v lipové aleji poskytuje všechny důležité informace o těchto stromech. Doporučujeme také láskyplně navržené a velmi působivé výstavní zahrady v centru obce. Potěchou pro oko je také zámek Ladendorf, který je malebně zasazený do krajiny.

Ladendorf