Hausleiten, © Werner Kraus

Městys Hausleiten

První fara ve Weinviertelu.

Území obce Hausleiten tvoří přechod z oblasti Weinviertel do Wagramu, zajímavými body je farní kostel a Stirbwegtunnel.

Z Weinviertelské pahorkatiny a pohoří Leiser Berge zde Svatojakubská cesta přechází do krajiny Wagramu.

Farní kostel

Na jedinečném místě na začátku pahorkatiny Wagramu stojí farní kostel v Hausleitenu. Pasovští mniši při misi zde jako první okolo roku 900 postavili chrám Páně. I patronka kostela, sv. Agáta, naznačuje, že zde působili Bavoři. Trojlodní bazilika s pozdně gotickou valenou klenbou je vskutku kostel, který stojí za to vidět. Kostel představuje také významný bod na Svatojakubské cestě oblasti Weinviertel.

Stirbwegtunnel

Okázalá fara dokládá, že Hausleiten má mimořádný význam: ještě dnes patří k faře v Hausleitenu osm malých obecních kapliček na dalších místech. Pod farou vede tunel zvaný Stirbwegtunnel dolů k řece Wagramu. Cesta dostala tento název proto, že v dřívějších dobách byli zemřelí z okolních míst převáženi na hřbitov tímto tunelem. Pro poutníky představuje tunel Stirbwegtunnel zajímavý bod, podél Wagramu mohou pokračovat do Gaisrucku.

Hausleiten