Großrußbach, © Werner Kraus

Městys Großrußbach

Polovinu máte za sebou.

Großrußbach se nachází v polovině Svatojakubské cesty a kromě farního kostela upoutá především zámkem, kde se nachází vzdělávací centrum vídeňské arcidiecéze a který nabízí poutníkům skvělou příležitost pro přenocování.

Třetí den etapy celé pouti po Svatojakubské cestě oblasti Weinviertel končí v obci Großrußbach. Zde budete mít za sebou polovinu celé trasy.

Farní kostel 

Trojlodní farní kostel v Großrußbachu z druhé poloviny 15. století je v současnosti ovlivněn rekonstrukcí a vybavením přibližně z roku 1900. Patron kostela, svatý Valentýn, je patronem milenců a zmrzačených noh, což je zvláště důležité pro Svatojakubské cesty. Podle dochované tradice jako biskup uzdravoval nemocné, byl zabit ve 3. století kvůli své víře.

Vzdělávací centrum v Großrußbachu

V sousedním zámku se nachází vzdělávací centrum vídeňské arcidiecéze, která má v oblasti vzdělávání dospělých zvláštní význam pro Weinviertel a vídeňskou arcidiecézi. Moderně pojatá kaple shromažďuje lidi kolem oltáře, jehož dvanáct nohou odkazuje na dvanáct apoštolů, kteří putovali s Ježíšem. V roce 2010 byla v části zámku speciálně vybudována ubytovna pro poutníky.

Großrußbach