Poutníky, © Weinviertel Tourismus / Lahofer

Svatojakubská cesta spojuje Evropu

Putování po Evropě

Miliony lidí putovaly po celá staletí jako poutníci po rozvětvené síti Svatojakubských cest napříč Evropou, aby se dostaly do Santiaga de Compostela k hrobu apoštola svatého Jakuba.

Jakub Starší, bratr evangelisty Jana, pobýval na misijních cestách ve Španělsku. Když se okolo roku 44 letech vrátil do Jeruzaléma, zajal jej Herodes Agrippa a jako první apoštol zemřel mučednickou smrtí. Vznik cesty spadá do první poloviny 11. století. Zlatá legenda (legenda aurea) líčí, jak po popravě dva přátelé vzali mrtvolu Jakuba na loď, kterou řídili neviditelní andělé až k pobřeží Galicie, k Iria Flavia. Byl naložen na oslí povoz a tam, kde se zvířata usadila, byl pohřben a upadl v zapomnění.

Santiago de Compostela

Podle legendy vedly jasně zářící hvězdy nad hrobem v 9. století k objevení apoštolova hrobu. Místo tedy dostalo název Compostela (lat. označení hvězdného pole, tedy Mléčné dráhy). Síla apoštolova hrobu se brzy rozšířila po celé Evropě a v 12. a 13. století dosáhly poutě do Santiaga de Compostela svého vrcholu. Papež Kalixt II. stanovil, že tomu, kdo ve Svatém roce vykoná pouť do Santiaga, budou odpuštěny všechny hříchy. Papež Alexandr III. prohlásil Santiago za svaté město stejně jako Řím a Jeruzalém. V dalších staletích se rozvíjela síť Svatojakubských cest napříč celou Evropou a Santiago se stalo jedním z nejvýznamnějších poutních míst křesťanství. V době reformace a protireformace se rozruch okolo poutí uklidnil. Rozmach zaznamenala lokální mariánská poutní místa.

Renesance svatojakubských poutí

Papež Jan Pavel II. vyzval v rámci evropských slavností v roce 1982 v Santiagu starý kontinent, aby opět oživil kořeny, čímž způsobil neuvěřitelný rozmach svatojakubských poutí. V roce 1993 byla do seznamu kulturního dědictví UNESCO zařazena hlavní španělská cesta, Camino Francès, která se na 780 km rozprostírá od St. Jean-Pied-de-Port v Pyrenejích do Santiaga. Ale ještě předtím, v roce 1987 vyhlásila Evropská rada Svatojakubské cesty Evropskou kulturní cestou. Ne nadarmo má stylizovaná mušle, znak Svatojakubských cest, modrou a žlutou barvu evropské vlajky. Svatojakubská cesta a mušle sv. Jakuba představují symboly jednoty Evropy.