Přesnídávka, © Retzer Land / Bartl

Možnosti nákupu podél trasy

Možnosti nákupu

Supermarkety, pekárny a masny zajistí, že si během putování budete moci koupit čerstvé občerstvení.

Odpočívadla na Svatojakubské cestě oblasti Weinviertel zvou často k odpočinku a pobytí. A pokud máte malou svačinku, je to opravdu optimální. Během cesty si můžete naplnit batohy a svačinové boxy v supermarketech, pekárnách, masnách atd.

Kompletní seznam si můžete stáhnout zde.

Seznam služeb