Mušle sv. Jakuba, © Weinviertel Tourismus / Lahofer

Svatojakubská cesta v Rakousku

Poutě v Rakousku

Chuť na poutě je velká jako nikdy doposud – v roce 2008 se na pouť vydalo na celém světě 190 milionů lidí a také v Rakousku zaznamenala tato původní podoba cestování a rozjímání za poslední roky silný rozmach, zejména na Svatojakubské cestě.

Pokud přicházíte z Maďarska a Slovenska, je výchozím bodem Svatojakubské cesty Devínska brána (Hainburger Pforte). Odtud cesta sleduje podél Dunaje stopy Limes na Dunaji postavené Římany, vede Vídní, Lincem a Innsbruckem až do Feldkirchu. Cesta vede dále do Švýcarska, kde se ve významném poutním centru Maria Einsiedeln dostanete k historické „Oberstraß“, z níž se dále pokračuje směrem na Santiago de Compostela.

Dóm sv. Jakuba v Innsbrucku

Dóm sv. Jakuba v Innsbrucku je kromě dómu v Bambergu a katedrály v Santiagu jedním ze tří biskupských kostelů, které jsou zasvěceny svatému Jakubovi, a tedy i zcela mimořádným místem v rámci evropské sítě Svatojakubských cest.

Svatojakubská cesta na jižní Moravě

Jihomoravské příznivce Svatojakubských cest povzbudily aktivity ve Weinviertelu a označili cestu z Brna do Mikulova (viz www.jakubskacesta.cz). Svatojakubská cesta oblasti Weinviertel začíná na náměstí v Drasenhofenu. Cesta přechází po 153,6 km u Mautern an der Donau na úsek Svatojakubské cesty Göttweig–Melk.

Více informací o Svatojakubských cestách v Rakousku najdete na:
www.jakobswege-a.eu

www.jakobswege-a.eu