Svatojakubská cesta v oblasti Weinviertel
Jakobsweg Weinviertel, © Weinviertel Tourismus / Wurnig