Svatojakubská cesta v oblasti Weinviertel

Jakobsweg Weinviertel, © Weinviertel Tourismus / Wurnig