Poutníky, © Weinviertel Tourismus / Lahofer

Návrhy etap pro skupiny a teambuilding

Společně táhnout za jeden provaz

Sejít se a pustit si ostatní k tělu, to jsou důležité prvky pro společnou práci. Naučit se jim můžete optimálně na společném putování.

Mimořádně vhodná jsou jednodenní nebo dvoudenní putování. Při putování se nejenom poznáte lépe, společné putování stmeluje kolektiv a podporuje pocit soudržnosti.